KONFERENS I BORÅS

Söndag 2 Dec 2018 anordnas en förenings- och distriktskonferens i Borås mellan 11:00 - 15:00. Förbundet vill att varje förening skickar en representant, och vi i Kungälvs BSK skickar Anders Jakobsson på detta evenemang. Återrapportering till styrelsen sker så fort som möjligt efter avslutad konferens.