KLUBBREKORD
Kungälvs Bågskytteklubb

Info: Vi håller på och uppdaterar listan över klubbrekorden. Hoppas att snarast få fram en ny aktuell lista.


Här nedan den aktuella bästalistan som vi själva skriver upp.