OM KLUBBEN

En kort historik om klubbens bildande och verksamhet.

Revisor.    Kurt Bruce. och                              Oscar Larsson.
Sekr.          Eilert Fernbring.
Ledam.     Elsa Pehrsson.
Matrialf.   Per-Olof           Pehrsson.
Kassör.     Ossian Pehrsson.
Ordf.          Erik Larsson.


Kungälvs BÅGSKYTTEKLUBB är bland dom äldsta i Bohuslän, den 19 december år 1952 bildades klubben. Klubben har varit medlem i Riksidrottsförbundet sen 50 talet. Vid bildandet sattes åldersgränsen för inträde och medlemskap till 15 år. Årsavgiften var då 10 kr. för seniorer och lägre för juniorer, skjutavgiften per kväll var 50 öre på vardagar och 1 kr. på söndagar.

Klubbmärket ritades av Per-Olof Pehrsson. Ser i stort likadant ut i dag.

Under 50 och 60 talet var klubben väldigt aktiv, med årligen återkommande tävlingar, som Fontin-jakten och Kongahällaträffen. Fontin-jakten sköts sista gången 1967.

Klubben har haft utebana på flera platser i Kungälv, vid Folkparken, i Fontin och nere vid älven på dåvarande Ordf. Gustav Smiths marker. gränsande till Mariebergs gård.

Under många år levde klubben under svåra förhållande, med få och dålig träningsmöjligheter, under den mörka delen av året speciellt. Klubben hölls igång av några få eldsjälar under många år, med Sonja Nicklasson och Ola Lindholm som ungdoms tränare. Då hölls vi i Kongahälla skolans lilla hall på vintern. Sedan flyttade vi till Ytterby närmare bestämt i den längan som idag hyser City Gross special. Så gick Ordf. Gustav Smith bort och fastigheten såldes och vi såg oss om efter ny plats att slå ner skjutpålarna på. Under tiden styrelsen letade efter ny lokalisering för jakt och fältbanor, växte tanken på en egen skjuthall fram pådriven av dåvarande ordf. (och under många år) Carl-Erik Jansson, som också fick reda på, att på Rollsbo fanns det förutsättningar inte bara för banor i skogen utan även en bit mark för en hall. Så klubben beslöt att där skull anläggningen ligga. Efter många turer, hus som restes och sedan demonterades igen, för att slutligen resas, är en historia för lång att dra här.

Så äntligen kom dagen för invigningen av skjuthallen och hela anläggningen, som sammanföll med att klubben firade 40 års jubileum. Invigningen förrättades av kommunalrådet Facht.
Mer om invigningen och husresning m.m. i invigningstalet.

Sedan 1992 har vi hunnit med ett antal tävlingar, främst då på banorna i skogen både DM och SM i jakt och fälttävlan Swedish open samt även Götalandsmästerskap.

Klubbens målsättning då som nu är att utöva  bågskytte, under trygga och säkra former både inomhus och utomhus. En idrott som passar alla, ung som gammal, manliga och kvinnliga utövare. Med tyngdpunkten lagd på ungdomsverksamheten.
 

Jan-Olof Karlsson